Database

Advaita Advies onderzoekt voortdurend banken en vermogensbeheerders in West-Europa. Met deze kennis selecteren we de beste vermogensbeheerders voor onze klanten. Het onderzoek dat Advaita Advies bij de vermogensbeheerders houdt bestaat uit een extensieve vragenlijst (due diligence) die weer onderverdeeld is in zeven subcategorieën. Belangrijk hierbij zijn de gesprekken die wij met de vermogensbeheerders voeren, zodat wij een goed gevoel krijgen bij de mensen die uiteindelijk uw vermogen beheren of adviseren. Dit onderzoek is geen momentopname, maar een continu proces. Zodoende blijft Advaita Advies voortdurend op de hoogte. Op basis van deze expertise selecteren we die beheerder(s) die het beste past bij onze cliënt en onderzoeken we continue of de beheerder goed functioneert en zich houdt aan de gemaakte afspraken. We helpen de cliënt in het maken van belangrijke keuzes en nemen hierdoor een zorg uit handen. De database wordt voortdurend up to date gehouden op de volgende gebieden

- Omvang & Organisatie
- Kennis
- Specialismen/Beleggingsstijl
- Risico Management
- Resultaat
- Kosten
- ICT & Administratie

Voorbeeld onderzoek verschillende beleggingsstijlen vermogensbeheer

Beleggingsstijl - instrumenten SAA 3-10 Yr (BB per profiel) DAA 1,5-3 Yr (BB per profiel) TAA 0-1,5 Yr (BB per profiel) Wie wijzigt? Omvang IC / TAA team Omvang clienten in 1 profiel? Risk Monitoring tools Administratieve processen Liquide middelen Performance cijfers Kosten commissie fees + bestands vergoeding
Passief - Passief IC 3 man niet
Actief - Passief FI 20-70%
E 0-80%

2 man trackers
CS CT - P / A Neutraal 80% SAS 70 11 Team in Parijs 5 jaar alle profielen
Value Actief trackers 0,5% + 0,3% per jaar, geen kickback
Multi Asset Class - P / A C 0- 30% FI 0- 50%
E 0- 50%
A 0- 30%
IC 20 man
TAA team 10
Black Utterman FSA
Sas 70
Eigen Credit Risk Vehikel
Dynamisch zonder beperkingen
Dynamisch met volatility of andere targets
Advaita Advies BV - Koninginneweg 11 - 1217 KP Hilversum - Tel +31 (0)35 62 50 635 - Fax +31 (0)35 62 50 653 - info@advaita-advies.nl - www.advaita-advies.nl