Dienstverlening

Het onderstaande proces is een planmatige aanpak om de cliënt te ondersteunen in de realisatie van zijn persoonlijke financiële doelstellingen ten aanzien van zijn vermogen. Deze stapsgewijze benadering geeft de cliënt kennis en inzicht. Hierdoor wordt de cliënt in staat gesteld op een verantwoorde wijze met het vermogen om te gaan.
Advaita Advies werkt alleen in opdracht en voor rekening van de cliënt. Dit geldt voor de dienstverlening Wealth Assessment (onderzoek bestaande portefeuilles), Wealth Selection (selectie van vermogensbeheerders) en Wealth Control (controleren van de geselecteerde vermogensbeheerders of men zich aan de gemaakte afspraken houdt). Zo staan we garant voor een objectieve dienstverlening. Door onze inbreng krijgt de cliënt niet alleen toegang tot de beste vermogensbeheerder, maar dit ook nog tegen zeer geringe kosten voor het vermogensbeheer. Hierdoor betaalt de inspanning van Advaita Advies zich direct uit aan de belegger.
Advaita Advies BV - Koninginneweg 11 - 1217 KP Hilversum - Tel +31 (0)35 62 50 635 - Fax +31 (0)35 62 50 653 - info@advaita-advies.nl - www.advaita-advies.nl