Wealth Assessment

Wealth Assessment

Een degelijke inventarisatie is cruciaal voor het succes van elke strategie. Advaita Advies bekijkt namens de cliënt of zijn/haar bestaande portefeuilles functioneren op basis van: - Vastlegging en nakomen van gemaakte afspraken met vermogensbeheerders - Resultaat van portefeuille ten opzichte van benchmark - Het genomen risico om tot rendement te komen - Kosten die zijn gemaakt door vermogensbeheerder (zichtbare als niet zichtbare kosten worden inzichtelijk gemaakt) Dit onderzoek geeft de cliënt een uitstekend inzicht en kan met onze kennis oordelen of bestaande vermogensbeheermandaten goed functioneren of dienen te worden aangescherpt. Advaita Advies biedt met deze dienstverlening inzicht en overzicht van het totale vermogen van de cliënt.
Advaita Advies BV - Koninginneweg 11 - 1217 KP Hilversum - Tel +31 (0)35 62 50 635 - Fax +31 (0)35 62 50 653 - info@advaita-advies.nl - www.advaita-advies.nl