Wealth Control

Wealth Control

De werkzaamheden die Advaita Advies verricht onder Wealth Control zijn gericht op de controle van de verschillende geselecteerde vermogensbeheerders. Gemiddeld twee keer per jaar controleren we of de vermogensbeheerder(s) zich houdt aan de gemaakte afspraken en goed functioneert. Deze controle heeft betrekking op: Resultaat van portefeuille ten opzichte van de gekozen benchmark Het genomen risico om tot rendement te komen Kosten die zijn gemaakt door vermogensbeheerder (zichtbare als niet zichtbare kosten worden inzichtelijk gemaakt) Namens de cliënt controleert Advaita Advies het vermogensbeheerproces. Met onze kennis van zaken zijn we in staat het beleggingsproces te volgen en de cliënt op de hoogte te houden.
Deze begeleiding en evaluatieservice is de kernservice van Advaita Advies aangezien deze het beste aansluit op de zorg en wensen van onze cliënten. Het is juist belangrijk dat wij niet uitsluitend de selectie voor de cliënt doen maar vooral ook dat wij dit proces na de implementatie blijven monitoren. Slechts dan kan een cliënt er zeker van zijn dat zijn/haar belangen het gehele jaar door worden behartigd. In Wealth Control staan de financiële wensen en uitgangspunten van de cliënt centraal. Ieder kwartaal vindt er overleg plaats tussen cliënt en Advaita Advies. Halfjaarlijks is er een persoonlijk overleg tussen cliënt en Advaita Advies enerzijds en de beheerders anderzijds. Zo nodig worden er op basis van deze gesprekken aanpassingen gemaakt.
Advaita Advies BV - Koninginneweg 11 - 1217 KP Hilversum - Tel +31 (0)35 62 50 635 - Fax +31 (0)35 62 50 653 - info@advaita-advies.nl - www.advaita-advies.nl